دانلود اپلیکیشن

​تعمیر تهویه خودرو

اسکاتی کیلمر، مکانیک حرفه ای برنامه که 49 سال تمام، مکانیکی خودروهای مختلف را انجام داده است، به ما یاد می دهد که چگونه سیستم تهویه یک خودروی مدرن را تعمیر کنیم. همراه با ما این برنامه را تماشا کنید. با به کارگیری راهکارهای کاربردی کانال ترفندهای خودرویی، در آرامش و آسایش کامل رانندگی کنید.  

 

#آموزش #ماشین #ترفندها #پیشنهاد_کلیپو #فنی #تعمیر #فوت_وفن #خودرو

6,899 بازدید |