دانلود اپلیکیشن

مهاجمان دیوانه

پخش گونه های جانوری در روی کره زمین و در هم آمیختگی آنها بطور طبیعی ممکن است فرآیندی بسیار دراز مدت باشد. اما انسان به صورت عمدی و تصادفی، به این پدیده سرعت بخشیده است. آن قسم از گونه های جانوری که باعث تخریب و تهدید محیط زیست می شوند را ما به عنوان گونه های مهاجم می شناسیم. برخی از این گونه های جانوری کار را تا به آنجا پیش می برند که باعث انقراض شماری از سایر گونه های جانوری و گیاهی می شوند. در این کلیپ کوتاه با راهکارهای چند گانه مواجهه با این گونه مهاجم آشنا خواهیم شد. با دانلود کلیپ کوتاه علمی در مورد هر موضوعی که فکرش را بکنید، به دوستانتان هم چیزی یاد بدهید!

#حیوانات #آموزش #طبیعت #عجایب #علمی

7,061 بازدید |  

نظرات


امید غلامی
امید غلامی | 64 ماه و 7 روز پیش

جالب بود کلیپو ممنون

  • 2
امید غلامی
امید غلامی | 64 ماه و 8 روز پیش

جالب بود کلیپو ممنون

  • 1