دانلود اپلیکیشن

اجرای مهدی بیرامی در مسابقه خوش صدا

مهدی بیرامی با کد شماره 2 از گروه باربد به سرپرستی آقای توحید عباسی ، به انتخاب داوران مسابقه (آقایان مانی رهنما و حمید حامی) یکی از 6 نفری است که در شب دوم مسابقه خوش صدا  به مرحلۀ آرای مردمی راه پیدا کرد. تا ساعت دوازده امشب فرصت دارید با ارسال کد شرکت کنندۀ مورد نظرتان به شماره 1000171717 در رای گیری شرکت کنید. با آرای شما، 3 نفر از این 6 شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد.

#موسیقی #مسابقه #هیجان_انگیز #آواز #خوش_صدا

3,612 بازدید |