دانلود اپلیکیشن

کتاب بخوانیم تا زندگی کنیم

بزرگی می گفت وقتی کتابی می خوانید گویی یک عمر زندگی را تجربه کرده اید. انسان فقط یک بار به دنیا می آید، اما چرا نتواند چند بار زندگی کند؟ وقتی کتابی را می خوانید پا در دنیایی می گذارید که تا به حال در آن نبوده اید، و این تجربه ی یک زندگی است. وقتی غرق در خواندن یک کتاب می شوید زندگی جدیدی را آغاز کرده اید. با ان کتاب بیدار می شوید، با آن کتاب زندگی می کنید و با آن کتاب می خوابید. و سپس به سراغ یک کتاب جدید می روید، یک زندگی جدید! امروز یک کتاب بخوانید، نه چون فقط امروز (هفتم آگوست) روزِ "یک کتاب بخوان" است، بلکه چون زندگی های زیادی هست که تجربه نکرده اید.  

#آموزش #مشاهیر #رایگان

6,308 بازدید |  

نظرات


امید غلامی
امید غلامی | 61 ماه و 11 روز پیش

خیلی خیلی عالی بود تشکر کلیپو

  • 1