دانلود اپلیکیشن

چطور مثل یک حرفه ای بار سفر ببندیم

بسیاری از ما در بستن بار سفر و استفاده بهینه از فضا دچار مشکل می شویم، بنابراین گاهی از خیر بردن برخی وسایل می گذریم! البته این نکته را فراموش نکنیم که باید درباره فضای بار خودرو واقع بین باشیم و بیش از حد بار سفر نبندیم. در این برنامه یاد می گیرید که چطور بیشترین استفاده را از کمترین فضای بار ببرید، در ضمن به روش صحیح سلامت لاستیک خودرو را چک کنید، وسایل ضروری برای سفرهای بین المللی را همراه با خود ببرید، وسایل ارزشمند را در جای مناسبی در خودرو قرار دهید و مکان مناسب برای قرارگیری وسایل ضروری سفر را خواهید شناخت.  با به کارگیری راهکارهای کاربردی کانال ترفندهای خودرویی، در آرامش و آسایش کامل رانندگی کنید.

 

#آموزش #ماشین #ترفند #پیشنهاد_کلیپو #فوت‌وفن #خودرو #سفر #تفریحی

9,058 بازدید |