دانلود اپلیکیشن

داستان زندگیِ بشر، از آغاز تا امروز

سالیان درازی است که انسان بر پهنه کره خاکی حکمرانی می کند؛ زمانی که به گذشته های دور می اندیشیم، تمدن های کهن، اهرام مصر و چیزهایی از این قبیل به ذهنمان می رسند؛ اما این ها تنها دوره بسیار کوچکی از کلِ تاریخ بشر را تشکیل می دهند. دراین ویدیو به 200.000 سال پیش، یعنی زمانی که اولین انسان ها به وجود آمدند بازمی گردیم و تاریخِ زندگیِ بشر را تا امروز دوره می کنیم. از تماشای این ویدیوی زیبا لذت ببرید. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#تاریخ #علمی #پیشنهاد_کلیپو #دانستنی‌ها

4,269 بازدید |