دانلود اپلیکیشن

روز جهانی صلح

امروز 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور روز جهانی صلح است. این تاریخ در پنجاه‌ و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد و اولین بار در سال 1982 برپا شد. صلح در ادبیات قدیم پارسی به معنای آشتی است و با جنگ و ستیز تضاد دارد. البته مفهوم جنگ در دوران معاصر گسترش پیدا کرده است و به معنی شرایط آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی است و بی گمان دنیای بدون جنگ و ستیز، جای بهتری برای زندگی است. به همین مناسبت یکی از قسمت های انیمیشن آقای خط ساخته اوسوالدو کاندولی را که درباره همین موضوع است، برای شما در نظر گرفته ایم. ببینید و لذت ببرید. روزشمار تاریخ ایران و جهان را در کانال چه خبر مرور کنید.

#کارتون #خبری #انیمیشن

3,536 بازدید |