دانلود اپلیکیشن

​جشنواره خودروهای تیونینگ شده

کلوپ Custom Cars & Coffee & Rotary  که تحت حمایت شرکت درایو دینامیک است، نمایش بی نظیری از خودروهای مختلف تیون شده را برگزار کرده است. قطعا می توان بیان کرد که اینجا بهشتِ عاشقان خودرو و سرعت است! پس حتما این کلیپ کوتاه دیدنی را تماشا کنید. جذاب ترین برنامه های خودرویی را در این کانال به تماشا بنشینید.

 

#ماشین #فنی #فناوری #خودرو

4,213 بازدید |