دانلود اپلیکیشن

شعر حافظ شیرازی، شاهکاری عاشقانه و عارفانه

امروز 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ است. خواجه شمس الدین محمدبن محمد حافظ شیرازی، از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی است. در اشعار او استفاده از صنایع مختلف لفظی و معنوی موج می زند، به نحوی كه كمتر بیتی از او می توان یافت كه خالی از نقش و نگار صنایع باشد. اما چیره دستی او در به كار بردن الفاظ و صنایع به حدی است كه صنعت در سهولت سخن او اثری ندارد و كلام او را متكلف نمی کند. استاد محمدرضا شجریان، که از شیفتگان حافظ شیرازی است و غزلیات این شاعر بزرگ در کارنامه اش حضوری پررنگ دارد در کنفرانس بین المللی حافظ، سخنرانی کوتاه و شنیدنی دارد که به این مناسبت شما را به تماشای آن دعوت می کنیم. روزشمار تاریخ ایران و جهان را در کانال چه خبر مرور کنید.

#مشاهیر #ایران #هنری #شعر #خبری

4,066 بازدید |