دانلود اپلیکیشن

اندازه ما نسبت به جهان چقدر است؟

ما انسان ها روی کره زمین زندگی می کنیم. کره زمین، یکی از سیارات منظومه شمسی است. منظومه شمسی نیز یکی از بی شمار منظومه های کهکشان راه شیری است. کهکشان راه شیری نیز بخشی از ابر خوشه ای است که صدهزار کهکشان دیگر درآن قرار دارد. جهان ما پر از صدها ابر خوشه و بی نهایت کهکشان است. در این ویدیو برای تصور این عظمت، اندازه ما نسبت به جهان به سادگی نشان داده می شود. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#علمی #سیاره_زمین #دانستنی‌ها

2,539 بازدید |