دانلود اپلیکیشن

رازِ چکش لندن

باورتان بشود یا نشود، حدود 80 سال پیش در لندن چکشی درون یک سنگ 400 میلیون ساله کشف شده است که می تواند کل تاریخ بشر را متحول کند!
9,089 بازدید |