دانلود اپلیکیشن

اجرای رضا مختاری در مسابقه خوش صدا

رضا مختاری باکد شماره 6 از گروه ملودی به سرپرستی آقای علی پرکار ، به انتخاب داوران مسابقه (آقایان مانی رهنما و حمید حامی) یکی از 6 نفری است که در شب دوم مسابقه خوش صدا  به مرحلۀ آرای مردمی راه پیدا کرد.تا ساعت دوازده امشب فرصت دارید با ارسال کد شرکت کنندۀ مورد نظرتانبه شماره 1000171717در رای گیری شرکت کنید.با آرای شما، 3 نفر از این 6 شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد.

216,735 بازدید |