دانلود اپلیکیشن

مجموعه انیمیشن طنز مستربین - درس باارزش

در این قسمت از مجموعه انیمیشن طنز مستربین، خواهید دید که خانم ویکیت با دیدن چند دزد می ترسد و تصمیم می گیرد تا وسایل ارزشمندش را در خانه نگهداری نکند. اما دزدها از وجود این وسایل و پول ها مطلع می شوند و نقشه ای برای به چنگ آوردن آن ها می کشند. این ویدیو را تماشا کنید تا نتیجه داستان را ببینید. همراه مستربین از خنده روده بر بشید.

#خنده #سرگرمی #کارتون #مستربین #طنز #انیمیشن

5,385 بازدید |