دانلود اپلیکیشن

کیپو، رازگشای زبان اینکاها

یکی از رازهای باستانیِ کشورِ پِرو، این است که آن ها بدون داشتن یک زبان نوشتاری، به کمک سیستمیِ ساخته شده از تارهای نخی و گره، با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. این سیستم، که "کیپو" نامیده می شد، به تازگی در ساحلِ جنوبیِ پرو کشف شده است و باستان شناسان به تحقیق و بررسی این تارهای مرموز مشغول هستند تا رازِ زبانِ اینکا ها را کشف کنند. ویدیوهای دیدنی و جذاب کانال دروازه ملل ما، شما را به سیری در تاریخ و فرهنگ سراسر دنیا دعوت می کنند.

#عجایب #دانستنی‌ها

2,493 بازدید |