دانلود اپلیکیشن

​سالروز مرگ جلال آل احمد

جلال آل احمد که در اواخر عمرش به کلبه ای در میان جنگلهای اسالم کوچ کرده بود در غروب روز هفدهم شهریور ماه سال 1348 در چهل و شش سالگی زندگی را بدرود گفت. او یکی از مهمترین نویسندگان معاصر است که آثار بسیاری در حوزه های داستانی، سفرنامه، مقاله، ترجمه، خاطره و نامه دارد. به طور کلی نثر آل احمد نثری است شتابزده، کوتاه، تاثیر گذار و در نهایت کوتاهی و ایجازآل احمد در شکستن برخی از سنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی کم نظیر داشت. دید و بازدید، مدیر مدرسه، از رنجی که می بریم، سنگی بر گوری، سه تار عنوان تعدادی از کتابهای وی هستند. به مناسبت این روز ویدئویی آماده کرده ایم که در آن جلال آل احمد درباره نیما یوشیج سخنرانی می کند. روزشمار تاریخ ایران و جهان را در کانال چه خبر مرور کنید.

#مشاهیر #ایران #داستان #خبری

3,030 بازدید |