دانلود اپلیکیشن

دکتر محمود حسابی ، مردی که زیاد می دانست !

دکتر محمود حسابی را همه می شناسند . او یکی از بزرگترین مفاخر معاصر ایران است که خدمات ارزنده او برای کشورمان ، فراموش شدنی نیست. امروز سالروز مرگ دکتر حسابی ، پدر فیزیک ایران است . به همین مناسبت ویدئویی از او برای شما آماده کرده ایم تا با این مرد بزرگ بیشتر آشنا شوید. روزشمار تاریخ ایران و جهان را در کانال چه خبر مرور کنید.

#مشاهیر #ایران #خبری

3,766 بازدید |