دانلود اپلیکیشن

پیری از دیدگاه علم

سرعت پیری تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از قبیل رژیم، فعالیت های فیزیکی و فشارهای  عصبی است. از طرفی، ژنتیکی که از پدر و مادر به ارث می بریم، تاثیر مهمی بر طول عمر ما می گذارد. صفات که بعبارت دیگر اطلاعات ذخیره شده در DNA می باشند، در ساختاری بنام کروموزوم انباشته شده اند. این کروموزوم ها برای اطمینان از کپی برداری صحیح اطلاعات DNA، در انتهای خود زائده ای بنام تلومر دارند که در حقیقت DNA تکرار شده است. تفاوت در طول تلومر ها که از والدین به نسل بعد منتقل می شود؛ تاثیر مهمی بر طول عمر دارد. با دانلود کلیپ کوتاه علمی در مورد هر موضوعی که فکرش را بکنید، به دوستانتان هم چیزی یاد بدهید!

#آموزش #علمی #سلامت

6,351 بازدید |  

نظرات


امید غلامی
امید غلامی | 35 ماه و 24 روز پیش

چه جالب بود مرسی کلیپو

  • 1