دانلود اپلیکیشن

مجموعه انیمیشن های طنز مستربین - مشکل مضاعف

در این قسمت از مجموعه انیمیشن های طنز مستر بین، خواهید دید که آقای بین با فردی دقیقا شبیه به خود آشنا شده و در نهایت با او دوست می شود و او را به خانه اش می آورد. ببینید که سرانجام این دوستی و شباهت به کجا ختم می شود. همراه مستربین از خنده روده بر بشید.

#خنده #سرگرمی #کارتون #مستربین #انیمیشن

4,270 بازدید |