دانلود اپلیکیشن

سفر به درون بدن انسان

بدنِ انسان، ساختار پیچیده و شگفت انگیزی دارد. برای نشان دادن بخشی از این سیستم جالب، سفری به درون بدن انسان داشته ایم تا قسمت های مختلف بدن مانند قلب، ریه ها، رگ ها، چشمها، معده و روده را ببینید و با نحوه عملکرد آنها بیشتر آشنا شوید.با ما همسفر شوید. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#علمی #پیشنهاد_کلیپو #دانستنی‌ها

5,758 بازدید |