دانلود اپلیکیشن

​انفجار جمعیت چه سرانجامی خواهد داشت؟-1

حتما شما هم حداقل یکی از چند صد فیلمی را که در مورد رشد بی رویه جمعیت و پایانِ آخرالزمانی ساخته شده است، دیده اید. مفهوم انفجار جمعیت زمانی شکل گرفت که جمعیت جهان در دهه  1970 رشدی بی سابقه را تجربه کرد؛ اما نگران نباشد، جمعیت دنیا هرگز به مرز 20 میلیارد نفر نخواهد رسید. دلیلش را در این کلیپ کوتاه ببینید. برای اینکه ببینید برای آینده جمعیت چه اتفاقی خواهد افتاد، قسمت دوم این کلیپ را هم ببینید. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

 

#علمی #پیشنهاد_کلیپو #دانستنی‌ها #جهان

4,004 بازدید |