دانلود اپلیکیشن

مرتب و تمیز باش!

نظم و ترتیب یکی از اصول مهمی است که باید از سنین کم به فرزندان آموخت. داشتنِ اتاق مرتب و منظم یکی از ویژگی های مثبت برای یک کودک خوب و حرف شنو تلقی می شود. در این ویدیو، نمونه جالبی از آموزش نظم و ترتیب به فرزندان را خواهید دید. با دانلود کلیپ های کوتاه آموزشی ما، ضمن سرگرم کردن کودکان خود، راه زندگی را به آنان بیاموزید. 

 

#کودک #آموزش #سرگرمی #انیمیشن

2,051 بازدید |