دانلود اپلیکیشن

هوای پرندگان مهاجر را داشته باشیم

امروز 19 اردیبهشت ماه، روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده است، به این امید که توجه ما انسان ها بیشتر به آنها جلب شود. حدود 5 درصد از پرندگان مهاجر در خطر انقراض هستند و دلیل اصلی آن تغییر زیست بوم می باشد که ناشی از ساختمان سازی های انسان هاست. علاوه بر آن، هر ساله هزاران پرنده با ساختمان های بلند شیشه ای برخورد می کنند و کشته می شوند. بیاید بیشتر هوای پرندگان مهاجر را داشته باشیم. جالب ترین اخبار و حوادث روز دنیا را از کانال چه خبر ما دنبال کنید.

 

#حیوانات #طبیعت #پرندگان #سرگرمی #خبری

4,088 بازدید |