دانلود اپلیکیشن

اجرای امیر واحدی در مسابقه خوش صدا

امیر واحدی با کد شماره 2 از گروه ماهور به سرپرستی آقای فرشید جهاندیده ، به انتخاب داوران مسابقه (آقایان مانی رهنما و حمید حامی) یکی از 6 نفری است که در شب سوم مسابقه خوش صدا  به مرحلۀ آرای مردمی راه پیدا کرد. تا ساعت دوازده امشب فرصت دارید با ارسال کد شرکت کنندۀ مورد نظرتان به شماره 1000171717 در رای گیری شرکت کنیدبا آرای شما، 3 نفر از این 6 شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد.

8,898 بازدید |