دانلود اپلیکیشن

عمق اقیانوس ها چقدر است؟

عمق اقیانوس ها دقیقا چقدر است؟ خیلی بیشتر از آن که فکرش را کنید! در این ویدیوی کوتاه، یافته های دانشمندان و نتایج تحقیقات آن ها را به نمایش می گذاریم. ببینید که در زیر امواجی که به چشم می بینیم، چه دنیای عمیق و زیبایی وجود دارد. دنیایی که هنوز هم تا حدِ زیادی مرموز و ناشناخته مانده است. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#علمی #پیشنهاد_کلیپو #دانستنی‌ها

4,065 بازدید |