دانلود اپلیکیشن

روز کارگر گرامی باد

تعداد کارگران در ایران به حدود 13 میلیون نفر می رسد که بخش بزرگی از جامعه ما را تشکیل می دهد. امروز، 11 اردیبهشت ماه، مصادف با اولین روز ماه مه، روز جهانی 13 میلیون کارگری است که از جان و دل مایه می گذارند تا نان حلال بر سر سفره های خود ببرند.. اواخر قرن نوزدهم بود که اتحادیه های کارگری در اعتراض به شرایط کاری و حقوق پایین توانستند قانون روزِ کاریِ 8 ساعته را پایه گذاری کنند و تلاششان تا به امروز ادامه دارد. جالب ترین اخبار و حوادث روز دنیا را از کانال چه خبر ما دنبال کنید.

#ایران #تاریخ #علمی #خبری

4,664 بازدید |