دانلود اپلیکیشن

رفتار صحیح با ملاج نرم کودکان

کودکان تازه به دنیا آمده تا چند ماه، دو ناحیه نرم در قسمت عقب و جلوی سر خود دارند، که ملاج نامیده می شوند. این دو ناحیه تا مدتی خیلی خیلی حساس هستند. برای اینکه بدانید در این دوره چه رفتاری با کودکان خود داشته باشید، این کلیپ کوتاه را تماشا کنید. با فراگیری و انجام ترفندهای مادرانه فرزندانی سالم تحویل جامعه دهیم.

#آموزش #علمی #ترفندها #دانستنی_ها

5,875 بازدید |  
|

ثبت نظر