دانلود اپلیکیشن

فرمانروایی منحصر به فرد کوروش

کوروش فرمانروایی منحصر به فرد بود که حتی در دنیای مدرن امروز هم الگویی برای کشورهایی همچون ایلات متحده است. کلیپ های جدید کانال دروازه ی ملل ما، شما را به سیری در تاریخ و فرهنگ سرتاسر دنیا می برند.

#عجایب #مشاهیر #ایران #رکوردها #ورزشی

12,392 بازدید |  

نظرات


امید غلامی
امید غلامی | 66 ماه و 16 روز پیش

قدرت اول دنیا ایران است

  • 2