دانلود اپلیکیشن

اجرای فینال نفر اول خوش صدا - مجتبی جهان نورد

عنوان خوش صدای شهر در اولین فستیوال آواز ایران به آقای مجتبی جهان نورد رسید. هنرمندی که از آغاز فستیوال با صدای مخملین و پر احساس خود توجه داوران و بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده بود. گوشه هایی از هنر نمایی مجتبی جهان نورد در شب فینال را باهم می بینیم.

13,747 بازدید |