دانلود اپلیکیشن

مجموعه انیمیشن طنز مستربین: مستربین در زباله دانی

در این قسمت از مجموعه انیمیشن طنز مستربین، مستربین قصد دارد، وسایل اضافی خانه خود را دور بیاندازد اما به طور اتفاقی تدی را نیز همراه وسایل دیگر، به دست ماشین زباله جمع کن می سپارد! با عجله به سمت محل دفن زباله می رود که در آنجا به صحنه عجیبی روبرو می شود. همراه با ما ادامه داستان مستر بین را در این انیمیشن تماشا کنید. همراه با مستربین از خنده روده بر شوید.

#خنده #سرگرمی #کارتون #مستربین #طنز #انیمیشن

4,160 بازدید |