دانلود اپلیکیشن

آموزش زبان گربه ها

همه موجودات زنده، زبان خاص خود را دارند و با این زبان با همنوعانشان و موجودات دیگر ارتباط برقرار می کنند. برای اینکه بتوانیم بهتر با موجودات زنده در ارتباط باشیم و هم زیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم، چه خوب است که از علائم و نشانه های رفتاری حیوانات سر دربیاوریم تا به ارتباطی خوب و دوستانه با آن ها برسیم. در این ویدیو، رفتارهای گربه ها را بررسی کرده ایم و زبان گربه ای را برایتان رمزگشایی می کنیم! با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#حیوانات #آموزش #دانستنی‌ها

3,004 بازدید |