دانلود اپلیکیشن

کسب و کارهای موفق - آزمون های SAT

آزمون های ورودی، یکی از راه های ورود دانش آموزان به دانشگاه در سراسر جهان است. در آمریکا نیز این آزمون ها تحت عنوان SAT انجام می شوند. اما این آزمون ها از چه زمانی و توسط چه کسانی بنیان نهاده شده اند؟ در این ویدیو داستان شکل گیری این آزمون ها را خواهید دانست. با دانلود کلیپ های کوتاه ما در مورد موضوعات مختلف، بر دانستنی های خود و اطرافیانتان بیفزایید.

#آموزش #تاریخ #دانستنی‌ها

2,077 بازدید |