دانلود اپلیکیشن

علم ریاضی در هنر موسیقی

جادوی هنر

11 ماه و 27 روز پیش - 3,672 بازدید

روز بزرگداشت استاد شهریار

چه خبر؟

13 ماه و 8 روز پیش - 6,515 بازدید

موسیقی و تاثیر آن بر خلاقیت

جادوی هنر

12 ماه و 18 روز پیش - 5,100 بازدید

فیزیک پنهان در گیتار

جادوی هنر

12 ماه و 1 روز پیش - 4,274 بازدید

رسالت ادبیات چیست؟

جادوی هنر

12 ماه و 5 روز پیش - 3,880 بازدید

ناتوانی موسیقیایی

دانستنی ها

10 ماه و 19 روز پیش - 4,369 بازدید

آلبرت انیشتین

قصه شب و لالایی

11 ماه و 18 روز پیش - 6,308 بازدید