دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

13 ماه و 25 روز پیش - 5,583 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

10 ماه و 18 روز پیش - 4,404 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

10 ماه و 6 روز پیش - 6,339 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

14 ماه و 9 روز پیش - 5,668 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

14 ماه و 9 روز پیش - 6,058 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

14 ماه و 4 روز پیش - 4,679 بازدید