دانلود اپلیکیشن

استیضاح چیست؟

تد

22 روز پیش - 2,423 بازدید

​مِه دود، عامل بزرگ آلودگی محیطی

تد

1 ماه و 13 روز پیش - 2,467 بازدید

​جوک های سیاه

تد

1 ماه و 19 روز پیش - 2,683 بازدید

​طالع بینیِ چینی از کجا آمده؟

تد

1 ماه و 26 روز پیش - 2,864 بازدید

پادزهری برای تنهایی

تد

2 ماه و 3 روز پیش - 3,025 بازدید

لیلی گلستان ، از زبان لیلی گلستان

تد

2 ماه و 10 روز پیش - 2,917 بازدید