دانلود اپلیکیشن

چاقی یا استخوان بندی درشت؟!

کلیپدیا

14 ماه و 19 روز پیش - 11,723 بازدید

چاقی را جدی بگیرید

کلیپدیا

13 ماه و 17 روز پیش - 9,251 بازدید

نادرترین گروه خونی دنیا

کلیپدیا

6 ماه و 25 روز پیش - 8,626 بازدید

قمپز در کردن چیست؟

کلیپدیا

14 ماه و 11 روز پیش - 7,993 بازدید

ضربات رعد آسای بروسلی

کلیپدیا

14 ماه و 12 روز پیش - 6,536 بازدید

زبان دارکوب!

کلیپدیا

13 ماه و 29 روز پیش - 6,457 بازدید

پیتزای سه بعدی!

کلیپدیا

14 ماه و 7 روز پیش - 6,441 بازدید

کشف هفت سیاره شبیه به زمین

کلیپدیا

7 ماه و 0 روز پیش - 6,413 بازدید