دانلود اپلیکیشن

کلیپ انسان و طبیعت

دنیای شگفت انگیز ما جهانی بی انتها از رازها و رمزها، رنگ ها و نقش ها، صداها و نواها است. جهانی که هروز گلی برای شکفتن و خورشیدی برای طلوع دارد. مادری که زهدان تمامی زایش ها و آبستن جوشش حیات است. در این گروه مجموعه ی کلیپ مستند حیات را در بخش هایی چون انسان و طبیعت و حیات وحش فراهم نموده ایم و شما را به مشاهده این گروه دعوت می کنیم.