دانلود اپلیکیشن

کلیپ کودک

ما یا کودکیم یا کودک درونی داریم که همه نیازهای همان کودک را در شکلی متفاوت دارد و خواهد داشت. کودکی که به سرگرمی و آموزش های درست نیاز دارد. وقتی با کوکان به ویژه فرزند خودمان سر و کار داریم باید حواسمان باشد که هوش و هیجان سرشار او را در مسیری درست برای دیدن و یادگرفتن تازه ها، هدایت کنیم. ما مجموعه ای ارزشمند از انواع کلیپ کودک را در این گروه فراهم نموده ایم. قصه های کودک و آموزش کودک تنها بخشی از برنامه کلیپو برای شماست. دانلود کلیپ های جدید این گروه را به شما توصیه می کنیم.

دختری به اسم ماه

قصه کودک

11 روز پیش - 1,814 بازدید

غاز تخم طلا

قصه کودک

14 روز پیش - 2,284 بازدید