دانلود اپلیکیشن

ریشه یابی علمی افسردگی

افسردگی از اون دست بیماری ها ست که هم تحت تاثیر عوامل محیطی و فشار های عصبی و هم ناشی از عوامل بیولوژیکی و ژنتیکیه.

3,363 بازدید |  
|

ثبت نظر