دانلود اپلیکیشن

برو بیرون یه چرخی بزن!

دوم آذرماه، بهترین روز برای بیرون رفتنه. اصلا اسمش روزِ "برو بیرون یه چرخی بزنه"! پس معطل نکنید و حداقل برای یک ساعت هم که شده قدم توی طبیعت زیبا بگذارید و لذت ببرید. تازه کلی هم برای سلامتی مفیده! اگه باور ندارید این ویدیوی کوتاه رو تماشا کنید تا ببینید فواید بیرون رفتن چیه؟!  


2,248 بازدید |  
|

پرتقال رو مخ 2

خنده

11 ماه و 13 روز پیش - 21,104 بازدید

پرتقال رو مخ 3

خنده

11 ماه و 13 روز پیش - 29,545 بازدید

پرتقال رو مخ 4

خنده

11 ماه و 13 روز پیش - 29,991 بازدید

پرتقال رو مخ 5

خنده

11 ماه و 13 روز پیش - 46,386 بازدید

ثبت نظر