دانلود اپلیکیشن

همه میمیرند اما همه زندگی نمی کنند

زندگی را می توان به مثابه فرصتی در نظر گرفت که تنها یکبار نصیب هر انسان می شود. فرصتی  برای خوب زیستن، عشق ورزیدن و نیکویی کردن. اهمیتی ندارد که چند سال زندگی می کنیم. آنچه مهم است اینست که در طول زندگی از تمام موقعیت ها و توانمندی های خود استفاده کنیم و به رویاهای خود با تمام جامعه عمل بپوشانیم. به موهبت های خدادادی خود پشت نکنیم و برای تغییر دادن دنیا خود و پیرامون عزممان را جزم نماییم. زندگی را می توان به مثابه فرصتی در نظر گرفت که تنها یکبار نصیب هر انسان می شود. فرصتی  برای خوب زیستن، عشق ورزیدن و نیکویی کردن. اهمیتی ندارد که چند سال زندگی می کنیم. آنچه مهم است اینست که در طول زندگی از تمام موقعیت ها و توانمندی های خود استفاده کنیم و به رویاهای خود با تمام جامعه عمل بپوشانیم. به موهبت های خدادادی خود پشت نکنیم و برای تغییر دادن دنیا خود و پیرامون عزممان را جزم نماییم. 


7,042 بازدید |  
|

کلک ذهنی برای کاهش وزن

فنون ذهنی

7 ماه و 21 روز پیش - 4,362 بازدید

راه کارهای نظافت

فوت و فن

10 ماه و 4 روز پیش - 6,487 بازدید

با خر و پف خداحافظی کنید!

کلیپدیا

8 ماه و 12 روز پیش - 4,184 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

8 ماه و 5 روز پیش - 4,150 بازدید

ثبت نظرنظرات


امید غلامی
امید غلامی | 7 ماه و 7 روز پیش

جالب بود کلیپو ممنون

  • 1