دانلود اپلیکیشن

بازنده ای پر امید

نه روز پیش از این سخنرانی Ted، دیوید هافمن فیلم ساز  خانه اش در آتش ساخت و خاکستری بیش از آن به جا نماند. 30 سال دسترنج ارزشمند او که شامل فیلم ها و عکس های بسیار گرانبها بود، در عرض بیست دقیقه دود شد و از بین رفت. اما دیوید هافمن به این اتفاق از زاویه ای دیگر نگاه می کند و بر این باور است که می تواند از این اتفاق بد، یک نتیجه خوب بگیرد. او معتقد است عکسهای سوخته دارای ویژگی خاصی هستند و می خواهد در پروژه بعدی خود از آنها استفاده کند.


2,992 بازدید |  
|

استعداد یا تمرین؟

علمی

6 ماه و 7 روز پیش - 3,782 بازدید

حالمان را بهتر کنیم!

زندگی سالم

3 ماه و 13 روز پیش - 2,708 بازدید

ریشه یابی خود شیفتگی

علمی

3 ماه و 13 روز پیش - 3,195 بازدید

اختلال آبولومانیا

کلیپدیا

4 ماه و 16 روز پیش - 2,738 بازدید

ثبت نظرنظرات


امید غلامی | 4 ماه و 12 روز پیش

زیبا بود ممنون کلیپو

  • 1