دانلود اپلیکیشن

بازنده ای پر امید

نه روز پیش از این سخنرانی Ted، دیوید هافمن فیلم ساز  خانه اش در آتش ساخت و خاکستری بیش از آن به جا نماند. 30 سال دسترنج ارزشمند او که شامل فیلم ها و عکس های بسیار گرانبها بود، در عرض بیست دقیقه دود شد و از بین رفت. اما دیوید هافمن به این اتفاق از زاویه ای دیگر نگاه می کند و بر این باور است که می تواند از این اتفاق بد، یک نتیجه خوب بگیرد. او معتقد است عکسهای سوخته دارای ویژگی خاصی هستند و می خواهد در پروژه بعدی خود از آنها استفاده کند.

3,341 بازدید |  
|

ثبت نظرنظرات


امید غلامی
امید غلامی | 7 ماه و 18 روز پیش

زیبا بود ممنون کلیپو

  • 1