دانلود اپلیکیشن

خالق اصلی خداست

فنون ذهنی

4 ماه و 5 روز پیش - 2,870 بازدید

امروز را دریابید

فنون ذهنی

1 ماه و 27 روز پیش - 3,685 بازدید

روانشناسی زمان

تد

6 ماه و 26 روز پیش - 4,087 بازدید

کلک ذهنی برای کاهش وزن

فنون ذهنی

6 ماه و 23 روز پیش - 4,329 بازدید

چرا ترسیدن حس جالبی است؟

فنون ذهنی

6 ماه و 16 روز پیش - 4,749 بازدید

کنترل ذهن و روابط

فنون ذهنی

6 ماه و 3 روز پیش - 2,386 بازدید

جادوی کلمات

فنون ذهنی

5 ماه و 29 روز پیش - 4,712 بازدید

سندرم مرده متحرک

کلیپدیا

6 ماه و 0 روز پیش - 3,626 بازدید