دانلود اپلیکیشن

خالق اصلی خداست

فنون ذهنی

5 ماه و 3 روز پیش - 2,991 بازدید

امروز را دریابید

فنون ذهنی

2 ماه و 25 روز پیش - 3,830 بازدید

روانشناسی زمان

تد

7 ماه و 24 روز پیش - 4,111 بازدید

کلک ذهنی برای کاهش وزن

فنون ذهنی

7 ماه و 21 روز پیش - 4,361 بازدید

چرا ترسیدن حس جالبی است؟

فنون ذهنی

7 ماه و 14 روز پیش - 4,783 بازدید

کنترل ذهن و روابط

فنون ذهنی

7 ماه و 1 روز پیش - 2,573 بازدید

جادوی کلمات

فنون ذهنی

6 ماه و 27 روز پیش - 4,740 بازدید