دانلود اپلیکیشن

خالق اصلی خداست

فنون ذهنی

4 ماه و 6 روز پیش - 2,873 بازدید

امروز را دریابید

فنون ذهنی

1 ماه و 28 روز پیش - 3,688 بازدید

روانشناسی زمان

تد

6 ماه و 27 روز پیش - 4,089 بازدید

کلک ذهنی برای کاهش وزن

فنون ذهنی

6 ماه و 25 روز پیش - 4,333 بازدید

چرا ترسیدن حس جالبی است؟

فنون ذهنی

6 ماه و 18 روز پیش - 4,753 بازدید

کنترل ذهن و روابط

فنون ذهنی

6 ماه و 4 روز پیش - 2,394 بازدید

جادوی کلمات

فنون ذهنی

6 ماه و 1 روز پیش - 4,714 بازدید