دانلود اپلیکیشن

تری یاکی مرغ و برنج

شام و نهار

2 ماه و 13 روز پیش - 3,006 بازدید

مرغ سریع با سس سویا و شکر

سه سوت غذا

7 ماه و 7 روز پیش - 6,156 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

7 ماه و 5 روز پیش - 3,792 بازدید

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

7 ماه و 1 روز پیش - 6,388 بازدید

فرار شامپانزه از باغ وحش

واگیر

6 ماه و 26 روز پیش - 3,955 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

6 ماه و 24 روز پیش - 4,629 بازدید

پیتزای چرخ دنده ای

شام و نهار

6 ماه و 23 روز پیش - 8,047 بازدید