دانلود اپلیکیشن

تاثیر بغل کردن عروسک- 2

تد

6 ماه و 10 روز پیش - 5,000 بازدید

ساختار دندان

آموزش کودک

6 ماه و 9 روز پیش - 5,721 بازدید

تخمین تاریخِ وضع حمل

مادر و کودک

5 ماه و 23 روز پیش - 3,877 بازدید

مسافرت در طول بارداری

مادر و کودک

4 ماه و 25 روز پیش - 5,502 بازدید

دلایل آروغ زدن چیست؟

آموزش کودک

4 ماه و 5 روز پیش - 3,484 بازدید

هفته دوم بارداری

مادر و کودک

4 ماه و 13 روز پیش - 2,859 بازدید