دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

9 ماه و 27 روز پیش - 4,932 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

6 ماه و 20 روز پیش - 3,710 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

6 ماه و 8 روز پیش - 5,275 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

10 ماه و 11 روز پیش - 4,726 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

10 ماه و 11 روز پیش - 5,051 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

10 ماه و 6 روز پیش - 4,007 بازدید