دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

10 ماه و 23 روز پیش - 5,032 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

7 ماه و 16 روز پیش - 3,855 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

7 ماه و 4 روز پیش - 5,412 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

11 ماه و 7 روز پیش - 4,875 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

11 ماه و 7 روز پیش - 5,239 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

11 ماه و 1 روز پیش - 4,122 بازدید