دانلود اپلیکیشن

ساگ آلوی هندی

آشپزی ملل

3 ماه و 15 روز پیش - 2,916 بازدید

شکلات پرولین

آشپزی ملل

3 ماه و 4 روز پیش - 2,768 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

4 ماه و 17 روز پیش - 2,727 بازدید

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

4 ماه و 13 روز پیش - 2,628 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

5 ماه و 29 روز پیش - 2,392 بازدید

بمب های چاتنی

آشپزی ملل

3 ماه و 24 روز پیش - 2,349 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

6 ماه و 16 روز پیش - 2,258 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

7 ماه و 10 روز پیش - 2,180 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

4 ماه و 6 روز پیش - 2,175 بازدید