دانلود اپلیکیشن

ساگ آلوی هندی

آشپزی ملل

2 ماه و 1 روز پیش - 2,891 بازدید

شکلات پرولین

آشپزی ملل

1 ماه و 21 روز پیش - 2,748 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

3 ماه و 4 روز پیش - 2,708 بازدید

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

3 ماه و 0 روز پیش - 2,599 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

4 ماه و 16 روز پیش - 2,326 بازدید

بمب های چاتنی

آشپزی ملل

2 ماه و 11 روز پیش - 2,324 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

5 ماه و 3 روز پیش - 2,243 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

2 ماه و 23 روز پیش - 2,155 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

5 ماه و 26 روز پیش - 2,127 بازدید