لوگوي جشنواره وب و موبايل ايران
دانلود اپلیکیشن

ساگ آلوی هندی

آشپزی ملل

4 ماه و 24 روز پیش - 2,941 بازدید

شکلات پرولین

آشپزی ملل

4 ماه و 14 روز پیش - 2,791 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

5 ماه و 27 روز پیش - 2,741 بازدید

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

5 ماه و 23 روز پیش - 2,665 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

7 ماه و 9 روز پیش - 2,413 بازدید

بمب های چاتنی

آشپزی ملل

5 ماه و 4 روز پیش - 2,364 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

7 ماه و 26 روز پیش - 2,268 بازدید

سوپ میگوی تایلندی

آشپزی ملل

1 ماه و 8 روز پیش - 2,232 بازدید