دانلود اپلیکیشن

ساگ آلوی هندی

آشپزی ملل

3 ماه و 16 روز پیش - 2,917 بازدید

شکلات پرولین

آشپزی ملل

3 ماه و 6 روز پیش - 2,769 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

4 ماه و 19 روز پیش - 2,728 بازدید

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

4 ماه و 15 روز پیش - 2,631 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

6 ماه و 1 روز پیش - 2,394 بازدید

بمب های چاتنی

آشپزی ملل

3 ماه و 26 روز پیش - 2,351 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

6 ماه و 18 روز پیش - 2,259 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

7 ماه و 11 روز پیش - 2,182 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

4 ماه و 8 روز پیش - 2,179 بازدید