دانلود اپلیکیشن

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

10 ماه و 0 روز پیش - 8,656 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

11 ماه و 16 روز پیش - 6,163 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

12 ماه و 27 روز پیش - 5,236 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

9 ماه و 23 روز پیش - 5,073 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

10 ماه و 4 روز پیش - 4,991 بازدید

سالاد عربی فَتوش

آشپزی ملل

6 ماه و 6 روز پیش - 4,930 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

12 ماه و 3 روز پیش - 4,777 بازدید

بمب های چاتنی

آشپزی ملل

9 ماه و 11 روز پیش - 4,686 بازدید

طرز تهیه کباب پاتلیکان

آشپزی ملل

3 ماه و 19 روز پیش - 4,604 بازدید

ساگ آلوی هندی

آشپزی ملل

9 ماه و 1 روز پیش - 4,603 بازدید