دانلود اپلیکیشن

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

9 ماه و 3 روز پیش - 7,798 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

10 ماه و 19 روز پیش - 5,986 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

12 ماه و 0 روز پیش - 5,049 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

8 ماه و 26 روز پیش - 4,916 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

11 ماه و 6 روز پیش - 4,717 بازدید

کتلت گیاهی پوها

آشپزی ملل

9 ماه و 7 روز پیش - 4,712 بازدید

سالاد عربی فَتوش

آشپزی ملل

5 ماه و 9 روز پیش - 4,654 بازدید

میگو سوخاری

آشپزی ملل

12 ماه و 7 روز پیش - 4,550 بازدید

پالاک تالیپیت

آشپزی ملل

11 ماه و 5 روز پیش - 4,494 بازدید