دانلود اپلیکیشن

پیتزا پراتای هندی

آشپزی ملل

7 ماه و 29 روز پیش - 7,031 بازدید

شاک شوکا؛ املت ترکیه ای

آشپزی ملل

9 ماه و 15 روز پیش - 5,873 بازدید

فلفل هالوپینو با بیکن

آشپزی ملل

10 ماه و 26 روز پیش - 4,975 بازدید

بوندی رایتا (با تادکا)

آشپزی ملل

10 ماه و 2 روز پیش - 4,697 بازدید

پیده یا پیتزای ترکی

آشپزی ملل

7 ماه و 22 روز پیش - 4,662 بازدید

میگو سوخاری

آشپزی ملل

11 ماه و 3 روز پیش - 4,539 بازدید

پالاک تالیپیت

آشپزی ملل

10 ماه و 1 روز پیش - 4,475 بازدید

طرز تهیه کالزون

آشپزی ملل

12 ماه و 6 روز پیش - 4,354 بازدید