لوگوي جشنواره وب و موبايل ايران
دانلود اپلیکیشن

کلیپ کودک

ما یا کودکیم یا کودک درونی داریم که همه نیازهای همان کودک را در شکلی متفاوت دارد و خواهد داشت. کودکی که به سرگرمی و آموزش های درست نیاز دارد. وقتی با کوکان به ویژه فرزند خودمان سر و کار داریم باید حواسمان باشد که هوش و هیجان سرشار او را در مسیری درست برای دیدن و یادگرفتن تازه ها، هدایت کنیم. ما مجموعه ای ارزشمند از انواع کلیپ کودک را در این گروه فراهم نموده ایم. قصه های کودک و آموزش کودک تنها بخشی از برنامه کلیپو برای شماست. دانلود کلیپ های جدید این گروه را به شما توصیه می کنیم.

انگورهای ترش

قصه کودک

1 روز پیش - 909 بازدید

لایه های خاک

آموزش کودک

3 روز پیش - 2,612 بازدید

دختر کبریت فروش

قصه کودک

6 روز پیش - 1,841 بازدید

پسر و بچه فیل

قصه کودک

8 روز پیش - 2,659 بازدید

تشکر کن

آموزش کودک

12 روز پیش - 1,137 بازدید

مراقبت از مغز

آموزش کودک

14 روز پیش - 2,544 بازدید