دانلود اپلیکیشن

کلیپ علم و تکنولوژی

علم عصاره حرکت بشر در مواجهه با زندگی و حاصل تمام کوشش های بشر برای درک ناشناخته¬ها¬ی جهان پیرامون خویش است. علم قدرت بشر برای تسلط بر کائنات و مبنای تمایز او در کل جهان هستی است. انسان با بکارگیری این گنجینه، زندگی خویش را کیفیت بخشید و نحوه گذران آن را به مدد فناوری ارتقا داد. ما در این گروه با انواع کلیپ علم و تکنولوژی دریچه ای به این دنیای گسترده گشوده ایم و شما را به تماشا و دانلود کلیپ کوتاهو جذاب دعوت می کنیم.

فنجان ضد جاذبه

فناوری

2 روز پیش - 2,057 بازدید

راز سحر خیز شدن

علمی

9 روز پیش - 1,817 بازدید